(0)
آموزش
(0)
مقالات
(0)
اسلایدها
(0)
بازار كار
(0)
PMP
(0)
مشاوره
(0)
وبلاگ
(0)
رویدادها
(0)
پریماورا
(0)
اخبارما
(0)
موبایل
 
 
كارشناس ارشد مهندسي و مديريت ساخت مدير دفتر پشتياني مديريت پروژه‌ها - شركت كيسون مشاور و مدرس مديريت پروژه و مهندسي‌ارزش

مشخصات

موارد دیگر
Mazdak
5 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

(107 کاربر)
 
Mazdak
Mazdak
يك توصيه جدي: در هنگام استفاده از مدل‌هاي بلوغ و تكامل مديريت پروژه در سازمان‌ها به خاطر داشته باشيد كه هدف اصلي اين مدل‌ها بهبود فرآيندهاي كسب و كار در سازمان‌هاي پروژه محور است و استفاده از يك مدل به تنهايي اصالت محسوب نمي‌شود. محصول و نتيجه اين مدل‌ها در واقع تحول در شيوه كسب و كار سازمان است و به همين دليل بايد در استفاده از اين مدل‌ها حتماً به الزامات مديريت تحول نيز توجه داشت.
دیدگاه · 1390/05/4 - 21:47 در مدل های بلوغ مديريت پروژه · 2 امتیاز + / 0 امتیاز -
Mazdak
Mazdak
ويژگي‌هاي صنعت ساخت (Construction Industry)، دامنه گسترده آن و حجم عظيم سرمايه‌گذاري‌ها در اين صنعت، آن را به حوزه‌اي جذاب براي به‌كار گيري ابزارهاي مديريت پروژه تبديل كرده است. تسهيم تجارب اعضاي گروه در اين زمينه مي‌تواند به اثربخشي سرمايه‌گذاري‌ها در اين حوزه كمك شاياني نمايد.
دیدگاه · 1390/05/4 - 17:35 در مديريت در صنعت ساخت · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Mazdak
Mazdak
مدل‌هاي بلوغ و تكامل مديريت پروژه يكي از مهم‌ترين ابزارهاي مديريت پياده‌سازي سيستم مديريت پروژه در سازمان‌هاي پروژه محور مي‌باشند. تقريباً تمامي اين مدل‌ها بر پايه مدل CMM و چرخه بهبود مستمر طراحي شده‌اند. پايه‌ريزي بر مبناي مدل CMM و چرخه بهبود مستمر باعث شده‌است كه بتوان به‌راحتي اين مدل‌ها را در كنار ساير ابزارها و مدل‌هاي مديريتي در سازمان‌هاي پروژه محور مورد استفاده قرار داد و از يكپارچگي ميان اين سيستم‌هاي مديريتي حداكثر بهره را نصيب سازمان‌ها نمود. دو مدل OPM3 و Kerzner از شناخته شده‌ترين اين مدل‌ها در ايران محسوب مي‌شوند.
2 دیدگاه · 1390/05/4 - 17:32 در مدل های بلوغ مديريت پروژه · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Mazdak
Mazdak
مهندسي / مديريت ارزش يكي از ابزارهاي موثر در مديريت پروژه محسوب مي‌شود كه با وجود الزامات قانوني پشتيبان مي‌تواند به ابزاري كاربردي به ويژه براي پيمانكاران دست‌اندركار طرح‌هاي عمراني و زيربنايي تبديل شود. عدم شناخت نسبت به اين الزامات قانوني از يك سو و برداشت‌هاي نادرست از اين روش از سوي ديگر باعث شده است كه آن گونه كه انتظار مي‌رفت اين روش نتواند كارآمدي خود را به اثبات برساند. اميدوارم با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اين جامعه مجازي و يهره‌گيري از بستر مديريت پروژه بتوان ضمن توسعه كاربرد درست اين شيوه حل مساله، تمامي دست‌اندركاران پروژه‌هاي زيربنايي را در بهره‌گيري از عوايد و دستاوردهاي آن سهيم نمود.
4 دیدگاه · 1390/04/29 - 21:01 در مهندسي ارزش · 3 امتیاز + / 0 امتیاز -
Mazdak
Mazdak
مديريت ارزش كسب شده يكي از ابزارهاي رايج و كارآمد در مديريت پروژه‌ها محسوب مي‌شود كه امكان مديريت يكپارچه و ساختار يافته را بر گستره/محدوده، زمان و هزينه پروژه فراهم مي‌آورد. عدم تمركز براي شناخت اين روش كارآمد و الزامات آن باعث شده است كه اغلب كاربرد اين روش به ابزاري براي گزارش‌دهي زمان و هزينه محدود شود و قابليت‌هاي آن در يكپارچه‌سازي مولفه‌هاي مختلف پروژه، كم‌تر مورد توجه قرار گيرد. اين روش مي‌تواند ابزار خوبي براي يكپارچه‌سازي مولفه‌هاي مختلف پروژه از جمله ساختار سازماني و محدوده پروژه، برنامه‌زماني، بودجه و برنامه منابع، سيستم حسابداري، سيستم‌هاي ارزيابي عملكرد تيم‌ها، هشدارهاي زودهنگام، برنامه‌ريزي مجدد، مديريت تغييرات در پروژه، ايجاد تيم‌هاي خودگردان، گزارش‌دهي عملكرد، پيش‌بيني روند و ريشه‌يابي انحراف‌هاي زماني و هزينه‌اي باشد. قطعاً توسعه شناخت نسبت به قابليت‌هاي اين روش مي‌تواند بخشي از مشكلات مديريت يكپارچه پروژه‌ها را -به ويژه در شركت‌هاي پيمانكاري - مرتفع نمايد.
دیدگاه · 1390/04/29 - 20:53 در مديريت ارزش كسب شده - EVM · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
 
کلیه حقوق وبسایت متعلق به موسسه مدیریت پروژه آریانا میباشد