(0)
آموزش
(0)
مقالات
(0)
اسلایدها
(0)
بازار كار
(0)
PMP
(0)
مشاوره
(0)
وبلاگ
(0)
رویدادها
(0)
پریماورا
(0)
اخبارما
(0)
موبایل
 
 
کارشناس ارشد مهندسی صنایع

مشخصات

موارد دیگر
Soleimanifar
2 پست
مرد

دنبال‌کنندگان

 
Soleimanifar
Soleimanifar
سوال: آیا می توان دسته کلی دیگری را برای نحوه پرداخت هزینه های اجرایی پروژه ها فرض کرد؟
دیدگاه · 1390/05/25 - 15:04 در P.M.BOX · 1 امتیاز + / 0 امتیاز -
Soleimanifar
Soleimanifar
به عنوان مطلع بحث، به نظر می رسد نحوه پرداخت هزینه های اجرایی پروژه ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود. دسته اول پروژه هایی هستند که با قیمت ثابت عرضه می شوند. یعنی به ازای انجام حجم و نوع مشخصی کار، مبلغ معینی پرداخت می شود. در این حالت لازم است شرایط پرداخت هزینه های کار اضافی و سایر تبصره ها بصورت مکتوب مشخص باشد. ممکن است به کار اضافی مبلغی اختصاص نیابد، یا با شرایط خاصی اختصاص یابد و ... . دسته دوم پروژه هایی هستند که دارای هزینه واحد ثابت هستند. به این معنی که این پروژه ها دارای حجم دقیق نبوده و در پایان پروژه، بر اساس میزان کار انجام شده مبلغی به مجری پروژه پرداخت می شود. شاید برخی معتقد باشند که این نوع پرداخت نیز از نوع قیمت ثابت است؛ اما معتقدم به دلیل تمایز موجود در ماهیت پروژه و نحوه هزینه کرد این پروژه ها، باید آنها را از نوع دیگری دانست. دسته سوم نیز شامل پروژه هایی است که مبنای پرداخت هزینه های اجرایی، میران هزینه کرد تیم اجرایی (مثلاً پیمانکار) پروژه است.
دیدگاه · 1390/05/25 - 15:04 در P.M.BOX ·
 
کلیه حقوق وبسایت متعلق به موسسه مدیریت پروژه آریانا میباشد